8 клас

кв. рівняння

квадр.кор8a

квадр.корінь8б

середня лінія трикутника

квадрат-ромб