алгебра

Додав_віднімання дробів з однаковими знаменниками

Квадратний корінь та його властивості

квадратний тричлен

квадратні рівняння

Множення дробів

основна властивість дробу

раціональні рівняння

теорема Вієта

Теорема Вієта#2

Теорема Вієта#3

Функція обернена пропорційність