алгебра

Застосування формул скороченого множення

ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ, ЇЇ ГРАФІК ТА ВЛАСТИВОСТІ

ВИРАЗИ

Вирази Тотожності

Властивості функц_мон Додавання і віднімання многочленів

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ

Множення многочленів

Розв’язування систем лінійних рівнянь

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

розкладання многочленів на множники

ФУНКЦІЯ