Алгебра і початки аналізу

графіки з модулем

графіки_тр

Математичний диктант

Множини

Найпростіші тригонометричні рівняння

ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАННЯ ФОРМУЛАМИ ЗВЕДЕННЯ

Періодичність_тригфункц

побудоваграфіківтриг

повтор_вступтригоном

Рівняння і нерівності_підсумок

степенева-функція.-Вправи

СТЕПЕНЕВА-ФУНКЦІЯ-ЇЇ-ВЛАСТИВОСТІ-ТА-ГРАФІК

триг_графікитриг_підсумок

Тригонометричні “Рівняння”

тригонометричні рівняння

найпростіші тригонометричні рівняння

обернені_триг_функції

СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС, КОТАНГЕНС КУТА